Integritetspolicy för behandling av personuppgifter

 

Inledning

Din integritet och digitala säkerhet är viktig för oss. Vi som ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter vill att du känner dig trygg när du lämnar uppgifter till oss. Du kan alltid vända dig till oss på info@7am.se om du har några frågor eller funderingar kring hur vi behandlar dina personuppgifter.

Syftet med denna integritetspolicy är att (1) förklara hur vi använder den information som du delar med oss, (2) säkerställa att du är medveten om vilken information vi passivt samlar in med din tillåtelse och hur vi använder den, (3) tydliggöra vem som bär ansvaret för dina personuppgifter och din integritet.

Vilka personuppgifter samlar vi in och i vilket syfte?

Vi samlar huvudsakligen in (1)den information som vi behöver för att du skall kunna anmäla ditt intresse för ett projekt och för att vi skall ha möjlighet att kommunicera med dig om detta samt (2)information som vi kan använda för att förbättra din upplevelse när du besöker vår webbplats.

(1) När du anmäler ditt intresse för ett projekt samlar 7am in ett antal personuppgifter. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna registrera dig som intressent och löpande hålla er uppdaterad om projektet, skicka övriga nyhetsbrev, bjuda in er till evenemang och workshops som rör projektet samt använda datumet för att hålla reda på din eventuella köplats.
(1) När du kommunicerar med oss via mail eller telefon sparas dina kontaktuppgifter.
(1) Vid anmälan till våra workshops och evenemang sparas de personuppgifter som är nödvändiga för att reservera din plats. Om evenemanget är knutet till ett projekt raderas dina uppgifter ett år efter projektets slutförande.
(2) När du använder vår webbplats registrerar vi, med ditt samtycke, information om din användning. Denna information omfattar vilka sidor du besöker och hur du använder webbplatsen (Cookies). Mer information om cookies kan du hitta på här.

Dina rättigheter

Som personuppgiftsansvariga är det vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är relevanta och nödvändiga enligt tidigare uppgivna ändamål. Du innehar rätten att kontrollera att så är fallet.
7 AM AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. 7 AM AB kan på din begäran eller på eget initiativ ändra eller ta bort personuppgifter som är felaktiga eller inte längre relevanta för våra syften.
Du innehar rätten att (1) få tillgång till dina personuppgifter. (2) Kräva rättelse eller radering av dina personuppgifter. Förfrågningar och invändningar kan skickas till info@7am.se

Ändringar i Integritetspolicyn

Vår integritetspolicy är ett levande policy-dokument som kan komma att uppdateras. Vid väsentliga ändringar kommuniceras detta på lämpligt sätt.