7am är en projekt- och fastighetsutvecklare bestående av arkitekter och samhällsbyggare som arbetar med dialogförfarande som främsta verktyg. Vi ser möjligheter att med nya idéer och engagemang, tillsammans med kompetens och erfarenhet, i samverkan finna lösningar som tillgodoser behoven för alla aktörer.

Vår affärsidé är att med fokus på samverkan utveckla och bygga i områden där kravbilden gör den traditionella planeringsprocessen svår. Vi bygger i egen regi eller i samarbete med andra. Vi fokuserar på fastigheter i tillväxtregioner och kommunala direktanvisningar. Gemensamt för våra initiativ är ett fokus på innovation och samverkan. Vår bakgrund gör att vi kan leverera det bästa av två världar; Bra arkitektur med god projektekonomi.

Vår vision är att bli Nordens mest samhällsengagerade fastighetsutvecklare och ligga i framkant när det gäller kvalitét och hållbarhet.

7am grundades 2015 av delägarna i MAF Arkitektkontor tillsammans med forskare och studenter på Luleå tekniska universitet och bolagen har ett nära samarbete i olika projekt.

 
Artboard 4.png

Delägare & Ledning

Johan%252BLevol%252BPressbild.jpg

Johan Levol
Verkställande direktör
+46(0)70 54 57 143
johan.levol@7am.se

portätt-Mats-Jakobsson-4sm3402.jpg

Mats Jakobsson
Styrelseordförande och Arkitekt
+46(0)70 67 60 955
mats.jakobsson@maf-ark.se

P1040613CR4sm3403.jpg

David Chapman
Styrelseledamot och Arkitekt
+46(0)70 26 41 776
david.chapman@7am.se

Jan+Boman.jpg

Jan Boman
Styrelseledamot och Projektledare

 

Ulf Stenman
Styrelsesuppleant och Fastighetsutvecklare

Jonas Jakobsson
Styrelsesuppleant och Projekteringsledare

Sofia Holmgren
Fastighetsutvecklare

 
 

Jonas Nilsson
Projekteringsledare

Mats Sandqvist
Planarkitekt

Peter Lövgren
Projektledare

 

Info@7am.se
0920 - 24 77 77