Winter City Urbanism: Enabling All Year Connectivity for Soft Mobility

03SULNMZB.jpg

Artikel av David Chapman, Arkitekt och styrelseledamot i 7am

This study explores connectivity for soft mobility in the winter season. Working with residents from the sub-arctic city of Luleå, Sweden, the research examines how the interaction between the built environment and winter season affects people’s use of the outdoor environment.

https://www.mdpi.com/1660-4601/16/10/1820

MAF Fastigheter byter namn till 7am

Nytt varumärke. Luleå den 16 maj 2018

Nytt varumärke. Luleå den 16 maj 2018

Bolagsverket har under måndagen den 15 maj godkänt Mattsson Alexis Franklin Fastigheter ABs ändring av bolagets firma till 7 AM AB. Namnbytet genomförs i enlighet med bolagsstämmans beslut den 7 november 2017.

Namnet är en spegelvändning av namnet MAF och är en hyllning till bolagets stiftare och ägare.

Ändringen har varit planerad en längre tid. Bolaget påbörjade arbetet med framtagandet av det nya varumärket i februari 2017 och det presenterades för första gången för ägarna på den extra bolagsstämma som hölls den 14 juni 2017. Det nya varumärkets grafiska profil har under sommaren 2017 smyglanserats i form av en ny hemsida och uppdaterade broschyrer.

 

Namnbytet är strategiskt och genomförs av flertalet skäl varav det främsta är vikten av tydlighet gentemot våra samarbetspartners om vilket bolag de har att göra med.  7AM kommer även fortsättningsvis att samarbeta med MAF i olika projekt.

Efter den 1 juni och under en övergångsperiod om ett år kommer gamla mailadresser samt hemsidan att vidarebefordra epost och trafik. Då hittar ni oss istället på http://www.7am.se/ och våra medarbetare nås på förnamn.efternam@7am.se

David Chapman - Urban Designer: myth or reality?

P1040613CR4sm3403.jpg

A party question - ‘what do you do’?
I’m an architect, planner, engineer are good answers. But urban designer, blank or puzzled faces arise.

What’s an urban designer?
By the time you explain, you wish you hadn’t started.
I say teacher (sometimes). It’s simple and avoids awkward conversations.

So what is urban design and what is it in Sweden. The UK debate is nearly 40 year’s old and still, no real answer. This article takes at brief look at the key people, initiatives, organisation, and groups behind this debate and considers what an urban designer is.

http://www.planering.org/plan-blog/2015/9/14/urban-designer-myth-or-reality

MAF Fastigheter bjuder in medborgarna till dialog om Kv. Svanen

Beprövad internationell metod ska uppmuntra och inspirera oss att kräva mer av byggnader och miljöer i Luleå.  Luleå den 13 September 2016.

Beprövad internationell metod ska uppmuntra och inspirera oss att kräva mer av byggnader och miljöer i Luleå. Luleå den 13 September 2016.

MAF Fastigheter AB bjuder in alla intresserade Luleåbor att anmäla intresse om att få delta i framtagandet av ett förtätningsförslag för Kv. Svanen. Arbetet kommer att ske vid fyra tillfällen under hösten 2016 med start den 24 september. Luleå kommun kommer att bistå med kunskaper och erfarenheter för att projektet ska bli så bra som möjligt och spela en aktiv roll på samtliga möten.

Den 24 september hålls ett informationsmöte som inriktar sig mot alla intresserade medborgare i Luleå kommun och kommer innehålla ett moment som ska ge arbetsgruppen, som träffas ytterligare minst tre gånger, en utgångspunkt för sitt fortsatta arbete. Arbetsgruppen kommer att bestå av deltagare från informationsmötet och väljas ut på ett sätt som ger en spridning av deltagare så att Luleås befolkning kan avspeglas så bra som möjligt.

I grund och botten går metoden ut på att man i ett tidigt skede sätter sig ner med samtliga intressenter och kommer överens om hur man på bästa sätt kan utveckla en viss plats. Fastighetsutveckling blir enklare och projekten blir bättre när ingen känner sig överkörd och alla har fått komma till tals. De enda verktyg man behöver för att nå framgång med den här metoden är empati, tålamod och know-how.  MAF Fastigheter AB är ett av få företag i Sverige som har denna know-how och vi är det första företaget att testa den här typen av metod.

-Vi ser en stor potential i utvecklingsområdet. Vi vill att höstens arbete resulterar i ett förtätningsförslag som utgår från platsens förutsättningar och tar hänsyn till kringliggande kultur samt naturvärden och gör hela området mer attraktivt för såväl besökare som boende, säger Johan Levol, VD på MAF fastigheter AB