MAF Fastigheter bjuder in medborgarna till dialog om Kv. Svanen

Beprövad internationell metod ska uppmuntra och inspirera oss att kräva mer av byggnader och miljöer i Luleå.  Luleå den 13 September 2016.

Beprövad internationell metod ska uppmuntra och inspirera oss att kräva mer av byggnader och miljöer i Luleå. Luleå den 13 September 2016.

MAF Fastigheter AB bjuder in alla intresserade Luleåbor att anmäla intresse om att få delta i framtagandet av ett förtätningsförslag för Kv. Svanen. Arbetet kommer att ske vid fyra tillfällen under hösten 2016 med start den 24 september. Luleå kommun kommer att bistå med kunskaper och erfarenheter för att projektet ska bli så bra som möjligt och spela en aktiv roll på samtliga möten.

Den 24 september hålls ett informationsmöte som inriktar sig mot alla intresserade medborgare i Luleå kommun och kommer innehålla ett moment som ska ge arbetsgruppen, som träffas ytterligare minst tre gånger, en utgångspunkt för sitt fortsatta arbete. Arbetsgruppen kommer att bestå av deltagare från informationsmötet och väljas ut på ett sätt som ger en spridning av deltagare så att Luleås befolkning kan avspeglas så bra som möjligt.

I grund och botten går metoden ut på att man i ett tidigt skede sätter sig ner med samtliga intressenter och kommer överens om hur man på bästa sätt kan utveckla en viss plats. Fastighetsutveckling blir enklare och projekten blir bättre när ingen känner sig överkörd och alla har fått komma till tals. De enda verktyg man behöver för att nå framgång med den här metoden är empati, tålamod och know-how.  MAF Fastigheter AB är ett av få företag i Sverige som har denna know-how och vi är det första företaget att testa den här typen av metod.

-Vi ser en stor potential i utvecklingsområdet. Vi vill att höstens arbete resulterar i ett förtätningsförslag som utgår från platsens förutsättningar och tar hänsyn till kringliggande kultur samt naturvärden och gör hela området mer attraktivt för såväl besökare som boende, säger Johan Levol, VD på MAF fastigheter AB