MAF Fastigheter byter namn till 7am

Nytt varumärke. Luleå den 16 maj 2018

Nytt varumärke. Luleå den 16 maj 2018

Bolagsverket har under måndagen den 15 maj godkänt Mattsson Alexis Franklin Fastigheter ABs ändring av bolagets firma till 7 AM AB. Namnbytet genomförs i enlighet med bolagsstämmans beslut den 7 november 2017.

Namnet är en spegelvändning av namnet MAF och är en hyllning till bolagets stiftare och ägare.

Ändringen har varit planerad en längre tid. Bolaget påbörjade arbetet med framtagandet av det nya varumärket i februari 2017 och det presenterades för första gången för ägarna på den extra bolagsstämma som hölls den 14 juni 2017. Det nya varumärkets grafiska profil har under sommaren 2017 smyglanserats i form av en ny hemsida och uppdaterade broschyrer.

 

Namnbytet är strategiskt och genomförs av flertalet skäl varav det främsta är vikten av tydlighet gentemot våra samarbetspartners om vilket bolag de har att göra med.  7AM kommer även fortsättningsvis att samarbeta med MAF i olika projekt.

Efter den 1 juni och under en övergångsperiod om ett år kommer gamla mailadresser samt hemsidan att vidarebefordra epost och trafik. Då hittar ni oss istället på http://www.7am.se/ och våra medarbetare nås på förnamn.efternam@7am.se